Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Telefon UF sentralbord:
51913800

Besøksadresse:
Nytorget 1

Avdelingsleder:
Torgeir Fiskum

UNGBO

Publisert: 15.08.2012

UNGBO er et ettervernstiltak i Stavanger kommune. Målgruppen er ungdom som har vært på institusjon, i fosterhjem eller vurderes søkt inn i institusjon. Aldersgruppen er 16 - 20 år, og tiltaket er frivillig.
Målet er at den enkelte ungdom skal klare overgangen inn i voksenlivet på en best mulig måte, og etter endt deltakelse i UNGBO være i stand til å klare seg på egenhånd.
 

UNGBO disponerer ingen leiligheter, men vil arbeide sammen med den enkelte for å finne hybel / leilighet på det private markedet. 

UNGBO jobber med å legge til rette for at ungdommene skal kunne kjenne seg i stand til å klare seg godt, både i skolesituasjonen, i arbeid, der de bor og i det offentlige.

UNGBO gir også oppfølging i forbindelse med jobb, skole, fritid og familie/venner. Behovet for oppfølging varierer fra ungdom til ungdom og i noen tilfeller ansetter vi derfor også egne miljøarbeidere for å følge opp den enkelte best mulig. 

Det er viktig å ha et godt sted å bo. Men å delta i UNGBO, betyr at ungdommene søker om mer enn en leilighet eller en hybel. Det betyr også at de sier ja til å ha voksne inn i livet sitt. Og det betyr at at det kan stilles krav til dem. Samtidig betyr det at de kan kreve noe tilbake fra UNGBO.    

Ungbo - en ny start