Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Administrasjon:
Nytorget 1

Avdelingsleder Vest:
Tone Haraldseth

Avdelingsleder Øst:
Jone Kristian Sunde
 

Ungdomsklubber

Publisert: 16.08.2012

 

Ungdomsklubbene er en del av det kommunale fritidstilbudet i Stavanger, og det finnes i dag 12 ungdomsklubber og andre kommunale ungdomstilbud i byen. De fleste er knyttet til byens 8 bydelshus. 

I bydelshusene på Tasta, Madla, Kvernevik, Hundvåg, Gausel og Bekkefaret arrangeres det fritidsklubber for ungdom en eller flere ganger i uken.

På Storhaug, er fritidsaktiviteter for ungdom knyttet til Metropolis på Nytorget og Kyviken ungdomsklubb.

I tillegg til våre 7 ordinære fritidsklubber har vi også Rockcomp, rockeklubb med 4 avdelinger, og Bakgården aktivitetssenter. Det finnes også tilrettelagte tilbud for ungdom med særskilte behov. 

Alle ungdomstilbudene og ungdomsklubbene er rusfrie arenaer der det legges vekt på trivsel og vennskap. Fritidslederne har lang erfaring i å snakke med ungdommer, og de har taushetsplikt. Foreldre er også velkomne til å legge turen innom for å hilse på oss.

I menyen til høyre finner du mer informasjon om de forskjellige tilbudene  

 

 

 

 


Fritidsklubbenes oppgave og plass

Publisert: 22.02.2013

 Informasjonen er hentet fra Ungdom og fritid - landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus sine nettsider www.ungogfri.no

 

Kort historikk

Den kommunale fritidsklubben er ikke en gammel institusjon i norsk sammenheng. Den første klubben åpnet riktignok i 1953, men den store utbyggingen på landsbasis skjedde ikke før på 60- og 70-tallet. Bakgrunnen for opprettelsen av klubbene var at fremveksten av en ny ungdomskultur knyttet til det gryende generasjonsopprøret i
amerikanske og vesteuropeiske storbyer, deriblant Oslo, som synliggjorde ungdom på en helt annen måte enn tidligere. Ansamlinger i sentrumsområdene, med innslag av støy, rus og utagerende adferd ble koblet med en provoserende symbolbruk. Erfaringer fra andre storbyer i Europa og i USA, hvor denne utviklingen hadde kommet lenger, utløste en bekymring blant byens myndigheter om hva som ville skje hvis man ikke foretok seg noe. Hva var det ungdommen egentlig ønsket? Ett av svarene dreide seg om ”steder å være”. Man så behovet for møtesteder innendørs, hvor ungdom kunne treffes på fritiden, og hvor det kunne tilrettelegges for spennende samvær og aktivitet.


Les mer

Kyviken på Storhaug

Publisert: 15.04.2015


Les mer