Logo
 

REGLEMENT VED LEIE AV KOMMUNALE BYDELSHUS

Publisert: 19.09.2011

Bydelshusene i Stavanger er møteplasser for alle på tvers av generasjonene, og målsetningen er at arrangementene her skal kunne bidra til et godt oppvekst- og nærmiljø.

Barne- og ungdomsaktiviteter vil prioriteres foran tilbud til voksne, og tilbud som er åpne for alle, har prioritet foran tilbud som er avgrenset til en bestemt målgruppe.

Aktivitetene skal være så varierte som mulig, og romme både tradisjonell foreningsvirksomhet og åpne aktiviteter for ulike alders- og befolkningsgrupper.

 

For faste leietakere:
Bydelsutvalget vedtar hvert år disposisjonsplan for bruken av bydelshuset. Søknadsfrist er 1. mai. Det kan ikke opprettes leiekontrakt for lengre tidsrom enn 12. måneder. Ved spesielle arrangementer kan brukere pålegges å måtte vike plass i.f.t. tildelte tider. Beskjed om dette vil bli gitt på forhånd.

Frivillige lag og organisasjoner betaler ingen leie. Faste brukere pålegges dugnadsarbeid på bydelshuset, herunder fellesarrangementer.

Ved brudd på reglementet, eller under særlige vilkår, kan bydelsutvalget vedta at leiekontrakten skal opphøre

 

For sporadiske brukere:
Brukere som ønsker å benytte rom når det er ledig kapasitet på huset, kan henvende seg til fritidsleder.

 

Husregler for alle brukere:

  • Alle arrangementer skal normalt være avsluttet innen kl. 23.00 på hverdager og kl. 24.00 i helgen. Bruk utover denne tid skal avtales med fritidsleder.
  • Ved hvert arrangement plikter leietager å oppgi ansvarlig person og melde fra tidligst mulig dersom lokaler ikke skal benyttes.
  • Brukerne er erstatningspliktige for skader/mangler som påføres bygning, inventar og utstyr. Den ansvarshavende skal straks melde fra om slike skader.
  • Personer som er påvirket av rusmidler har ikke adgang. Det er ikke tillatt å nyte rusmidler i lokalet eller ta med disse inn.
  • Bydelshuset er røykfritt.
  • Lokaler som er tildelt skal kun benyttes til de tidspunkt og formål som er innvilget.

 

Utleier er ikke ansvarlig for deltakernes personlige eiendeler/rekvisita.

Brukere plikter å gjøre seg kjent med dette reglementet, brann- og rømningsinstruks samt interne ordensregler.

 

 

Vedtekter for bydelshus endret i Stavanger formannskap 16 januar 2003, gjort gjeldende fra januar 2003

 

 


Denne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Detaljer